PEFC certifikacija

Svi naši proizvodi proizvedeni su inovativnim patentiranim drveno-plastičnim kompozitnim materijalom Twinson i nose PEFC oznaku. To jamči da drvo za Twinson dolazi od održivog šumarstva i da je šumska bioraznolikost očuvana.

PEFC /

Održiva šumarstva

PEFC je međunarodna organizacija koja promiče održivo upravljanje šumama. PEFC je kratica za "Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes" tj. "Program za priznavanje sustava certificiranja šuma". S više od 250 milijuna hektara certificiranih šuma, PEFC je najveći certifikacijski sustav na svijetu. PEFC jamči da broj posječenih stabala nije veći od broja posađenih, kako bi zadržao bioraznolikost. Naglasak je na očuvanju prirodnog staništa flore i faune, kao i zaštita tla i klime.

PEFC /

Sustav certificiranja

PEFC sustav certificiranja podliježe strogim smjernicama. Neovisne organizacije redovito provode kontrolu održivog gospodarenja šumama. Područja koja se tiču standardizacije, certificiranja i akreditiranja međusobno su jasno razdvojena. Ovaj certifikat jamči da cjelokupni proces proizvodnje i isporuke u potpunosti ispunjava PEFC standarde. 

PEFC /

garantiert

  • Ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Waldwirtschaft
  • Verzicht auf Kahlschläge und Pestizide
  • Keine Verwendung genetisch veränderter Organismen
  • Einbindung kleiner und regionaler Forstbetriebe
  • Unabhängige Zertifizierung
  • Transparente Produktion und Herkunft

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.pefc.de

PEFC-logo-klein-(1).jpg