>

Izjava o privatnosti - DECEUNINCK

 1. Na što se odnosi Izjava o privatnosti?

Izjava o privatnosti primjenjiva je kad:

 • posjećujete ili koristite internetsku stranicu www.deceuninck.hr, u vlasništvu Deceunincka i/ili pružate osobne podatke (npr. popunjavanjem kontaktnog obrasca, slanjem e-pošte, telefonskim pozivom ili prijavom za primanje naših obavijesti poput newslettera, itd.)
 • koristite naše proizvode i usluge na bilo koji način
 • komunicirate s DECEUNINCKOM putem drugih prodajnih ili marketinških kanala (npr. sastanci uživo ili dogovori, sajmovi, društvene mreže itd.)
 • izričito prihvatite ovu Izjavu o privatnosti.
 1. Tko obrađuje osobne podatke?

2.1 Voditelj obrade

DECEUNINCK je Voditelj obrade; određuje svrhu i način obrade Vaših osobnih podataka i može ga se kontaktirati na sljedeće načine:

 • poštom na: Inoutic d.o.o., Industrijska ulica 3, HR-10370 Dugo Selo, Hrvatska
 • telefonom: +385 1 2781 350
 • e-poštom: info@deceuninck.hr
 • putem web stranice: www.deceuninck.hr

2.2 Izvršitelj obrade

DECEUNINCK može koristiti izvršitelje obrade. Izvršitelj obrade može obraditi Vaše osobne podatke na zahtjev, prema uputama, ili u ime DECEUNINCKA, pri čemu je obvezan osigurati sigurnosti i povjerljivost osobnih podataka.

 1. Koji osobni podaci se obrađuju?

DECEUNINCK izjavljuje da prikuplja i obrađuje jedino podatke koji su relevantni ili neophodni za svrhe za koje se obrađuju. Ovisno o svrsi, DECEUNINCK obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka (ne-isključivo):

 • Vašu IP adresu
 • Vaše ime i podatke o adresi
 • Vašu adresu e-pošte
 • Vaš telefonski broj
 • Vašeg poslodavca ili poduzeće koje predstavljate
 1. Na temelju kojih zakonskih osnova obrađujemo Vaše osobne podatke?

DECEUNINCK obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih zakonskih osnova:

 • zbog provedbe ugovora kojeg se sklopili s nama ili predugovornih koraka koje ste poduzeli tijekom Vaše prijave;
 • Zbog legitimnog zanimanja DECEUNINCKA da Vam pomogne sa svojim proizvodima ili uslugama;
 • zbog Vašeg pristanka i izričitog prihvaćanja ove Izjave o privatnosti.
 1. U koje se svrhe obrađuju osobni podaci?

DECEUNINCK obrađuje Vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • kako bismo Vam osigurali sigurno, optimalno i osobno korisničko iskustvo i usluge;
 • za upravljanje ugovornim odnosima s Vama, uključujući ponude, izdavanje računa i pružanje potpore ili izvršenje narudžbi;
 • kako biste bili obaviješteni o našim usklađivanjima, poboljšanjima, ponudama, promocijama, akcijama itd.
 1. Tko prima osobne podatke?

Uz iznimku bilo kojeg izvršitelja obrade koji radi isključivo prema uputama DECEUNICKA, DECEUNINCK će obrađivati Vaše osobne podatke isključivo za sebe i internu uporabu. Vaši osobni podaci neće biti prodavani, prosljeđivani ili komunicirani trećim stranama, osim ako za to niste unaprijed dali Vaše izričito dopuštenje.

DECEUNINCK također poduzima odgovarajuće pravne i tehničke mjere radi sprječavanja neovlaštenog pristupa i korištenja Vaših osobnih podataka.

Ovisno o svrsi obrade, Vaši podaci mogu biti prosliieđeni našim distributerima, arhitektima, ugovornim izvođačima i neovisnim predstavnicima. DECEUNINCK je također poduzeo potrebne mjere kako navedene treće strane ne bi neovlašteno koristile Vaše osobne podatke. Ovisno o konkretnim čimbenicima, treće strane će se također smatrati odgovornima za obradu Vaših osobnih podataka.

 1. Koliko dugo se čuvaju osobni podaci?

DECEUNINCK će čuvati Vaše osobne podatke (i) koliko god je potrebno ili bitno za namjeravanu svrhu, (ii) za vrijeme trajanja zakonske obveze za to, ili (iii) onoliko koliko je potrebno za pravni spor ili istragu u svezi s proizvodima ili uslugama pruženim od strane DECEUNINCKA.

 1. Koja su Vaša prava?

8.1  Pravo na informaciju

DECEUNINCK Vas putem ove Izjave o privatnosti želi informirati, što je detaljnije moguće, o obradi Vaših osobnih podataka. Vaši podaci će biti obrađeni u legitimne svrhe na primjeren, relevantan, siguran i proporcionalan način; neće biti pohranjeni duže nego što je potrebno i to uvijek uz najveći integritet i povjerljivost.

8.2  Pravo na pristup

Uvijek imate pravo provjeriti pravnu valjanost svake obrade Vaših osobnih podataka i zatražiti od DECEUNINCKA za pružanje informacija o svrsi obrade, kategorijama Vaših osobnih podataka, kategorijama primatelja Vaših osobnih podataka, razdoblju na koje se podaci čuvaju i prava koja možete koristiti.
Također imate pravo zatražiti od DECEUNINCKA kopiju obrađenih osobnih podataka. Ova kopija će, u pravilu, biti izdana bez naknade, osim ako Vaš zahtjev ne bude nerazuman ili prekomjeran. U tom slučaju DECEUNINCK može obračunati trošak administracije.

8.3  Pravo na ispravak

Imate pravo na ispravak netočnih podataka ili upotpunjavanje nepotpunih podataka na temelju jednostavnog zahtjeva upućenog DECEUNINCKU.

8.4  Pravo na brisanje ("pravo na zaborav")

Imate pravo na brisanje Vaših osobnih podataka od strane DECEUNINCKA ako ne postoji dobar razlog za njihovo daljnje pohranjivanje. Ovo pravo možete ostvariti u sljedećim slučajevima:

 • Vaši osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni;
 • dokazali ste da DECEUNINCK neovlašteno obrađuje Vaše podatke;
 • Vaši osobni podaci moraju biti obrisani u skladu sa zakonskim obvezama;
 • povlačite Vaš pristanak na temelju kojeg se provodi obrada Vaših osobnih podataka a ne postoje legitimne pravne osnove veće snage zbog kojih bi se nastavila obrada Vaših podataka;
 • uspješno ste ostvarili Vaše pravo na prigovor (vidjeti pod 8.6)

DECEUNINCK međutim zadržava pravo odbiti Vaš zahtjev za brisanjem i ne može ga se smatrati odgovornim za činjenicu da su osobni podaci privremeno pohranjeni negdje na nevidljivom mjestu.
8.5  Pravo na ograničenje obrade podataka
Imate pravo na ograničenje obrade podataka u jednoj od sljedećih okolnosti:

 • osporavate točnost osobnih podataka koje je obradio DECEUNINCK, a DECEUNINCKU je dan razuman rok za provjeru točnosti osobnih podataka;
 • dokazali ste kako je obrada podataka od strane DECEUNINCKA neovlaštena i zatražili ste ograničenje njihove uporabe;
 • DECEUNINCK više ne treba podatke, ali su Vama potrebni za pokretanje pravnog zahtjeva;
 • iskoristili ste pravo na prigovor (vidjeti pod 8. 6.)

8.6  Pravo na prigovor protiv obrade podataka

Imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku tijekom obrade Vaših osobnih podataka u svrhe "izravnog marketinga".
DECEUNINCK će prekinuti obradu Vaših osobnih podataka osim ako ne podastru uvjerljiv razlog za obradu koji nadjačava Vaša prava i slobode, u kojem slučaju ćete o tome biti obaviješteni.

8.7  Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo primiti podatke koje ste dali DECEUNINCKU na temelju dopuštenja u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku i ponovno ih primijeniti za druge usluge i poslati ih drugom voditelju obrade, osim ako to tehnički nije izvedivo.

8.8  Pravo na prigovor protiv automatiziranog odlučivanja

Imate pravo na prigovor na odluke koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi – bez ljudskog čimbenika – koja značjano utječe na Vas ili prouzročuje pravne posljedice. DECEUNINCK izjavljuje da niste predmet takvog automatiziranog odlučivanja u bilo kojem postupku obrade izvršenom od strane DECEUNINCKA.

 1. Kako možete ostvariti Vaša prava?

želite li ostvariti Vaša prava, morate uputiti pisani zahtjev i dokaz o identitetu DECEUNINCKU, putem jednog od sljedećih kanala:

 • preporučenom poštom na Inoutic d.o.o., Industrijska ulica 3, HR-10370 Dugo Selo, Hrvatska
 • putem elektroničke pošte na: info@deceuninck.hr
 1. Koje "kolačiće" koristimo?

Pri posjeti internetskoj stranici DECEUNINCKA, moguće je postavljanje određenih "kolačića" na Vaš uređaj tijekom uporabe stranice. Više informacija o ovoj temi možete naći u našoj Izjavi o "kolačićima".

 1. Kako možete uložiti prigovor?

Imate li prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, bili bismo zahvalni kada biste nas kontaktirali izravno putem jednog od kanala za kontaktiranje navedenih u članku 9., kako biste nam omogućili njihovo rješavanje.
Nadalje, imate pravo uložiti prigovor pri Agenciji za zaštitu osobnih podataka putem sljedećeg linka.

 1. Može li se ova Izjava o privatnosti promijeniti?

DECEUNINCK uvijek ima pravo izmijeniti ili dopuniti postojeću Izjavu o privatnosti, u kojem će se slučaju izmjene primjenjivati odmah nakon objave na stranici DECEUNINCKA. Morate redovito (ponovno) pregledati Izjavu o privatnosti kako biste osigurali uvid u promjene. Nastavak Vašeg ugovornog odnosa ili korištenje naše internetske stranice i usluga smatrat će se prihvaćanjem bilo kojih izmjena trenutno važeće Izjave o privatnosti.

 1. Primjenjiv zakon i nadležnosti

Na Izjavu o privatnosti primjenjuju se zakoni i pravilnici Republike Hrvatske, te stvarno nadležan sud u Zagrebu, Hrvatska, jedini ima nadležnost u bilo kojem sporu.

Google Analytics

Ova web stranica upotrebljava Google Analytics, uslugu analize web stranica društva Google Inc. („Google“). Google Analytics upotrebljava takozvane „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem računalu i omogućavaju analizu korištenja web stranice. Informacije o vašem korištenju web stranice dobivene putem „kolačića“ u pravilu se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u te tamo pohranjuju. U slučaju aktivacije IP anonimizacije na ovoj web stranici, vašu će IP adresu Google prethodno skratiti u državama članicama Europske unije ili drugim državama potpisnicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Puna se IP adresa šalje samo u iznimnim slučajevima na Googleov poslužitelj u SAD-u te tamo skraćuje. Po nalogu vlasnika ove web stranice Google će upotrebljavati ove informacije kako bi analizirao korištenje web stranice, izradio izvješća o aktivnostima web stranice te vlasniku stranice pružio ostale usluge u vezi s korištenjem web stranice i interneta. IP adresa koju vaš preglednik prenese u okviru Google Analyticsa neće se povezivati s drugim Googleovim podacima. Pohranjivanje „kolačića“ možete spriječiti odgovarajućom postavkom softvera svog preglednika; mi vas, međutim, upozoravamo na činjenicu da u tom slučaju eventualno nećete moći upotrebljavati sve funkcije ove web stranice u punom opsegu. Također možete spriječiti prikupljanje podataka na Googleu (uključujući vašu IP adresu) koji su dobiveni putem „kolačića“ i koji se odnose na korištenje web stranice te Googleovu obradu tih podataka na način da preuzmete i instalirate plugin preglednika dostupan preko sljedećeg linka:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout