>

Certifikat Broof (t1) za krovne terase od Twinsona

Terase iz Deceunincka certificirane su kao čvrsti pokrov
Nakon uspješnog testiranja proizvodi iz programa Terrace Massive i Terrace Massive Pro odobreni su kao čvrsti pokrovi koji su otporni na užarene čestice u zraku i toplinsko zračenje. U skladu s time izbor dizajna uključuje kako četkane površine tako i podne obloge presvučene PVC-om.

Picture-1.jpg
U građevinskom pravilniku čvrstim se pokrovima označavaju oni pokrovi koji su otporni na užarene čestice u zraku i toplinsko zračenje – za razliku od toga sve ostale vrste su mekani pokrovi.

Sustavi terasa Terrace Massive i Terrace Massive Pro certificirani su kao čvrsti pokrovi s aluminijskim podkonstrukcijama „Srednja“ i „Velika“. Materijali koji ispunjavaju zahtjeve čvrstog pokrova bez ispitivanja su, primjerice, cigla, metalni lim, šljunčana ispuna te neke krovne bitumenske šindre. Sve ostale građevne materijale i komponente potrebno je podvrgnuti ispitivanju otpornosti prema požaru prije nego što se mogu certificirati kao čvrsti pokrov. Ovdje je relevantna EU norma DIN EN 13501-5 koja definira točan postupak ispitivanja.

Kod ovog je ispitivanja potrebno zapaliti drvenu vunu u žičanoj košari koja je postavljena na uzorku nagnutog krova. Za vrijeme i nakon izgaranja drvene vune ispitivači procjenjuju jesu li ispunjeni različiti kriteriji poput ograničenja uništene površine, neprisutnosti progorijevanja i tinjajućih ili užarenih dijelova koji padaju.

Sustavi terasa Terrace Massive i Terrace Massive Pro certificirani su kao „čvrsti pokrov“ u skladu s čl. 32. Standardnog nacrta građevinskog pravilnika (njem. Musterbauordnung MBO). Sustavi su klasificirani kao Broof (t1) u skladu s normom EN13501-5:2016 u pogledu otpornosti na užarene čestice u zraku i toplinsko zračenje te posjeduju opći građevinsko-nadzorni certifikat. Ovaj se zahtjev odnosi na sve vrste građevina u Njemačkoj i Austriji.

Picture-2.png
Stoga su naši sustavi terasa idealni za krovne terase jer one moraju biti certificirane kao čvrsti pokrov u skladu s građevinskim pravilnikom pokrajine. Osim toga mogu izdržati velika vanjska opterećenja, otporni su na vremenske uvjete i izuzetno su jednostavni za održavanje!